Jadłospisy
dla dzieci i młodzieży w żywieniu zbiorowym

Wykłady i szkolenia
z zasad prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży

Szkolenia
z zakresu bezpieczeństwa żywności

Kompleksowe
przygotowanie gastronomii do odbiorów sanitarnych

O mnie

Anna Motak - mgr inż. technologii żywności i żywienia człowieka o specjalności towaroznawstwo i zarządzanie jakością żywności. W branży od 2009 roku.

Dokładam ciągłych starań, aby współpracujące ze mną instytucje i firmy czerpały satysfakcję z żywienia na najwyższym poziomie. Czerpię ogromną satysfakcję z tego, że swoją pracą przyczyniam się do rozwoju swoich klientów, ciągłego podnoszenia jakości ich posiłków oraz umacniania pozycji w branży.

UKŁADANIE JADŁOSPISÓW

Oferta dla instytucji oświatowych, placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz firm cateringowych, którym zależy na wartościowym, urozmaiconym i zbilansowanym żywieniu oraz spełnianiu wymogów obowiązującego prawa żywieniowego w zakresie produkcji posiłków dla dzieci m.in.

  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. dotyczące wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty
  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności

 


Oferuję:


Układanie jadłospisów i planowanie produkcji posiłków dla dzieci w żłobkach
Układanie jadłospisów i planowanie produkcji posiłków w wieku przedszkolnym
Układanie jadłospisów i planowanie produkcji posiłków dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach
Układanie jadłospisów i planowanie produkcji posiłków dla dzieci i młodzieży w żywieniu całodziennym (kursach i ośrodkach wychowawczych)
Układanie jadłospisów i planowanie produkcji posiłków w dietach
Układanie jadłospisów dekadowych i ofert na podstawie SIWZ przetargowych

HACCP

Oferta dla firm i placówek starających się o odbiór Państwowej Inspekcji Sanitarnej (sanepid żywieniowy) i będących pod jej stałym nadzorem. Zapewniam kompleksowe przygotowanie przedsiębiorstwa do odbiorów sanitarnych oraz pomoc w utrzymaniu systemu bezpieczeństwa żywności HACCP w zakładzie.


Oferuję:


Szkolenia dla personelu z zakresu HACCP oraz dobrej praktyki
Dokumentację HACCP oraz GMP/GHP dla kuchni wydawczych w żłobkach i przedszkolach
Dokumentację HACCP oraz GMP/GHP dla gastronomii
Audytysystemu HACCP
Projekty technologiczne
Dostosowanie funkcjonalności zaplecza gastronomicznego do produkowanej żywności

SZKOLENIA i warsztaty

Oferta dla firm i instytucji żywiących dzieci oraz zajmujących się promocją zdrowego żywienia, mających na względzie zdrowie swoich klientów i jakość serwowanych posiłków


Oferuję:

Szkolenia z zasad układania jadłospisów dekadowych
Szkolenia z produkcji posiłków zgodnych z obowiązującym prawem żywieniowym
Szkolenia z metod zachęcania dzieci do próbowania nowych posiłków
Szkolenia z żywienia dzieci w dietach
Szkolenia z alergenów w żywieniu zbiorowym
Szkolenia z wdrożenia, utrzymania i doskonalenia systemu HACCP


Pobierz najważniejsze obowiązujące rozporządzenia w żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży:


  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach
  • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności
  • Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
  • Rozporządzeniem (WE) NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych.